Cymorth Ar Gael

Poeni am y byd-sut fedrwch chi ateb cwestiynnau eich plentyn?
Mae rhai o ddigwyddiadau diweddar yn ein byd yn gwneud i blant deimlo yn
ofnus ac ansicr.
Gall y gwefannau canlynol eich helpu i drafod gyda'ch plentyn.

Childline - cliciwch yma
NSPCC - cliciwch yma


Llawlyfr Rhieni 2020-21

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Newyddion - cliciwch yma

 

HELPU EICH PLENTYN ADREF
Cliciwch yma am adnoddau a chanllawiau ynglyn a sut i helpu eich plentyn adref.Adnoddau Ar-lein

reading eggs

Cliciwch yma i fynd i'r wefan!


Times Tables Rockstars
Cliciwch yma i fynd i'r wefan!


Cofiwch fod rhaglenni teledu Cymraeg da ar S4C!
poster


Cliciwch yma
am fwy o wybodaethCynllun Aur Siarter Iaith Ysgol Abererch


LOGO SIARTER IAITH


Cliciwch yma
i'w weld
Lleihau Defnydd o Ynni

llangollen

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


GWAITH CARTREF
Cliciwch yma am Polisi Gwaith Cartref Yr Ysgol


Croeso i wefan Ysgol Abererch

children


Dyma gweledigaeth yr ysgol -
Sicrhau ein bod yn rhoi’r cyfle i bob plentyn ddatblygu i’w lawn botensial yn academaidd ac yn gymdeithasol.

Ein nod yw creu amgylchfyd ac awyrgylch diogel a hapus, lle gall pob disgybl
ddatblygu -
• I fod yn unigolyn hyderus
• I fod yn ymwybodol o les eraill
• I fod yn aelod cyfrifol o’r gymdeithas.

Ein gobaith yw rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo a chael cychwyniad hapus ac atgofion i’w trysori o’u cyfnod yn eu hysgol fach!

Darllen mwy

llun


Llythrennedd a Rhifedd

rhifau a llythrennau
Bwydlen Ysgol Abererch

bwydlenCreu Storicreu stori

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ein dulliau cyffrous o ddatblygu sgiliau ysgrifennu y disgyblion!


Gwaith ar yr ipads

Cliciwch yma i weld enghreifftiau o'n gwaith ar yr ipads.


SchoolBeat

Gwybodaeth ar y we ar gyfer athrawon, rhieni a disgyblion am:

  • gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau
  • ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned
  • diogelwch personol

Cliciwch yma

sali mali


Presenoldeb MAE BOB DIWRNOD YN CYFRIF!
Ein targed presenoldeb ydi 96%.

Presenoldeb hyd yma yw 92.20%
Presenoldeb 2018/19 oedd 95.14%

Sgwn i pa ddosbarth sydd yn gwneud orau tymor yma hyd yn hyn?
Cliciwch yma i weld.

Cymraeg - English

Archebu Gwisg Ysgollogo

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

logo
Cliwich ymaam fwy o wybodaeth

logoCliciwch ymaam fwy o wybodaeth


Cofrestru ar gyfer Medi 2020

Gwybodaeth i rieni - cliciwch yma

Ffurflen Gais Ar-lein - cliciwch yma


Clwb Gwarchod ar ôl Ysgol

clwb gwarchod


Cysylltwch gyda ni

Ysgol Abererch,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6YU

Pennaeth: Mrs Annwen Hughes
Rhif Ffôn: (01758) 613441
E-bost: Annwenhughes@gwynedd.gov.uk


Cofrestru eich plentyn

Gwybodaeth i rieni - cliciwch ymaI weld Ysgol Abererch mewn map mwy


  • Dyddiadur
 

Cliciwch yma i weld y Dyddiadur yn fwy


Rhagolygon Tywydd

Cliciwch yma i weld y Rhagolygon Tywydd


Twitter

 


Grantiau

Mae’r ysgol yn manteisio ar unrhyw gyfleoedd  i gael arian grantiau i gyfaethogi profiadau addysgol y plant. Yn yr adran yma mae gwybodaeth i chi am y grantiau sydd yn cael eu derbyn gan yr ysgol a sut maent yn cael eu gwario.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ysgol Iach

logo ysgolion iach gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Polisiau

Mae Polisiau i'w gweld ar dudalen Gwybodaeth

 

Bookmark and Share