Cyngor Ysgol

y cyngor ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn rhedeg siop ffrwythau bob diwrnod
yn yr ysgol- y cyngor sydd yn archebu'r ffrwythau ac yn bancio'r arian.

 

Cadeirydd - Gareth
Is-gadeirydd - Caio
Ysgrifennydd - Summer
Is-ysgrifennydd - Ella
Trysorydd - Cian

Mae cynrychiolaeth hefyd gan Daniel, Harvie, Moli, Dafydd a Caitlin