Information

Click here to download the handbook as a PDF

Click on the heading to get more information

The school takes advantage of all opportunities to obtain grants to enrich children's educational experiences. In this section , we share information about the grants that the school has received and how they have been spent.

PUPIL DEPRIVATION GRANT 2016 - 2017

Click here for our Pupil Deprivation Grant Statement (Welsh only available)

llinell

GRANT YMDDIRIEDOLAETH ENLLI  - £120 (Welsh only available)
Derbyniwyd grant oedd yn talu am hanner cost mynd a blwyddyn 5 a 6 i Enlli.
Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

GRANT PLAS MENAI - £1040 (Welsh only available)
Llwyddwyd i dderbyn arian grant o’r Thomas Howell Fund i dalu y rhan fwyaf o’r costau i fynd a’r disgyblion ar ymweliad preswyl i Plas Menai yn 2015.Bydd y disgyblion yn treulio tri diwrnod yn y ganolfan yn Mawrth 2015.

llinell

GAD 2014/15 - £2754 (Welsh only available)
Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd â hawl i ginio am ddim.Mae’n ofynnol i bob ysgol amlinellu sut mae’n gwario’r arian.

  • Cyflogi uwch-gymhorthydd i dargedu disgyblion mewn grwpiau – canolbwyntio ar iaith a rhifedd.
  • Buddsoddi yn y cynllun darllen Saesneg Reading Eggs.
  • Cynnal noson gwricwlaidd mathemateg i ddangos i’r rhieni sut y dysgir mathemateg i’r disgyblion.
  • Cydweithio gyda ysgolion eraill y dalgylch i greu adnoddau ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd- canolbwyntio ar ymresymu rhifol.
  • Creu pecynnau gemau iaith a rhifedd i’r plant fynd adref gyda’u rhieni.
  • Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.
  • Trefnu hyfforddiant rhifedd a llythrenned dalgylchol.
  • Mabwysiadu’r cynllun talabout- prynu adnoddau a hyfforddi aelod o staff.

POLICY : Giving Medicine to Pupils - click here

When can I return to school? - click here