Galeri Gwobrwyo

tystysgrif
   
Ymgyrch Operation
Christmas Child 2013
   
     
plant
plant
2 blentyn
Gwobrau Clwb Dal i Fynd
Cwblhau her ddarllen Plas Braw
Dau yn falch iawn o'u medal!
     
3 plentyn
3 plentyn
3 geneth
Sêr Mis Hydref 2013
Sêr Mis Medi 2013
Sêr Mis Mehefin 2013
     
ser y mis
tystysgrif
2 blentyn
Sêr Mis Mai 2013
Codi Arian
Sêr Mis Ebrill 2013
     
plant a thystysgrifau
geneth
2 blentyn
Enillwyr gwobrau
sgiliau nofio
Cyngor Gwynedd
Enillydd Gwobr
Presenoldeb Ardderchog
Tymor Y Pasg 2013
Dawnswyr medrus!
     
ser mawrth
ser chwefror
Sêr Mis Mawrth 2013
Sêr Mis Chwefror 2013
Llongyfarchiadau i
Ysgol Abererch
     
3 plentyn
dau blentyn
Llongyfarchiadau i Ysgol Abererch
Llongyfarchiadau i enillwyr
yn y Chwaraeon Dalgylch
Sêr Mis Ionawr 2013
Cyfnod Sylfaen
     
tystysgrif garddio
geneth
bachgen
Tystysgrif Garddio
Llongyfarchiadau i'r ddau ddisgybl yma am dderbyn
Gwobr Presenoldeb Ardderchog Tymor Y Nadolig 2012