Gwaith Cartref

Polisi Gwaith Cartref Ysgol Abererch - cliciwch yma

llinell

DARLLEN ADREF
Mae'r ysgol yn gweithredu cynllun Darllen ar y cyd rhwng rhieni a phlant yn y cartref. Cedwir cofnod o'r hyn y mae plentyn wedi ei ddarllen mewn llyfryn arbennig. Gwerthfawrogwn eich cyfraniad yn y llyfryn wythnosol.

llinell

Hwb logo

HWB