Cymraeg - English

Croeso i wefan Ysgol Abererch

Dyma gweledigaeth yr ysgol -
Sicrhau ein bod yn rhoi’r cyfle i bob plentyn ddatblygu i’w lawn botensial yn academaidd ac yn gymdeithasol.

Ein nod yw creu amgylchfyd ac awyrgylch diogel a hapus, lle gall pob disgybl
ddatblygu -
• I fod yn unigolyn hyderus
• I fod yn ymwybodol o les eraill
• I fod yn aelod cyfrifol o’r gymdeithas.

Ein gobaith yw rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo a chael cychwyniad hapus ac atgofion i’w trysori o’u cyfnod yn eu hysgol fach!

Darllen mwy

children

Cymorth Ar Gael

 

Poeni am y byd-sut fedrwch chi ateb cwestiynnau eich plentyn?
Mae rhai o ddigwyddiadau diweddar yn ein byd yn gwneud i blant deimlo yn
ofnus ac ansicr.
Gall y gwefannau canlynol eich helpu i drafod gyda'ch plentyn.

Childline - cliciwch yma
NSPCC - cliciwch yma

Cysylltwch gyda ni


Ysgol Abererch,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6YU

Pennaeth: Mrs Annwen Hughes
Rhif Ffôn: (01758) 613441
E-bost: annwen.hughes@abererch.ysgoliongwynedd.cymru

 

Cofrestru ar gyfer Medi 2020

 

Gwybodaeth i rieni - cliciwch yma

Ffurflen Gais Ar-lein - cliciwch yma

 

Newyddion - cliciwch yma


Enillwyr Gardd Ysgol Gorau Cymru 2022

'Rydym yn hynod falch o fod wedi ennill y gystadleuaeth Gardd Cymru 2022 a drefnwyd gan rhaglen Garddio a Mwy ar S4C. Cliciwch yma i weld y gwaith arbennig sydd yn cael ei wneud drwy'r flwyddyn yn ein gardd!


HELPU EICH PLENTYN ADREF

Adnoddau Ar-lein

GWAITH CARTREF

Hwb logo

HWB

Llythrennedd a Rhifedd

rhifau a llythrennau

 

Presenoldeb MAE BOB DIWRNOD YN CYFRIF!

 

Ein targed presenoldeb ydi 96%.
Presenoldeb hyd yma yw (22/01/21) 89.78%
Presenoldeb 2018/19 oedd 90.71%

 

Llawlyfr Rhieni 2020-21 & Polisiau

Argraffadwy Llawlyfr Rhieni 2020-21 a Pholisiau (PDF)

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Bwydlen Ysgol Abererch

School Menu 2020-21

Bwydlen Ysgol

Clwb Gwarchod ar ôl Ysgol

clwb gwarchod

Grantiau


Mae’r ysgol yn manteisio ar unrhyw gyfleoedd  i gael arian grantiau i gyfaethogi profiadau addysgol y plant. Yn yr adran yma mae gwybodaeth i chi am y grantiau sydd yn cael eu derbyn gan yr ysgol a sut maent yn cael eu gwario.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cynllun Aur Siarter Iaith Ysgol Abererch


LOGO SIARTER IAITH

Cliciwch yma i'w weld

Lleihau Defnydd o Ynni

llangollen

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

SchoolBeat

School beat

Yn darparu gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid

SchoolBeat

MAP

I weld Ysgol Abererch mewn map mwy