Llywodraethwyr

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR: Mr Richard Glyn Roberts

Mae'r Corff Llywodraethu'n yn gweithio gyda'r staff a'r Awdurdod Lleol i gynorthwyo'r ysgol i ddarparu'r addysg orau bosibl ar gyfer yr holl blant.


ENW
SWYDDOGAETH A
CHATEGORI
DYDDIAD CYCHWYN
Hyd tymor llywodraethwyr yw 4 blynedd
 
 
Annwen Mary Hughes
Pennaeth
 
Mr John Hughes
Cyfetholedig Cymunedol
18/11/2014
Mrs Theresa Hodgson
Rhieni
23/7/2017
Miss Rowenna Jones
Rhieni
24/9/2015
Mrs Gill Poole
Rhieni
10/5/2014
Dr. Richard Glyn Roberts
Cadeirydd, Cymunedol
21/3/2017
William Jones
Cyngor Cymuned
14/3/2015
Cynghorydd Peter Read
Awdurdod Addysg
1/9/2017

 

Enw a chyfeiriad y Cadeirydd -
Dr. Richard Glyn Roberts Sgubor Feilyr, Abererch, Pwllheli, Gwynedd.
 
 
Enw a chyfeiriad y Clerc -
Caren Thomas, Yr Aelwyd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd.
carenwthomas@gwynedd.gov.uk