Llywodraethwyr

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR: Mrs Theresa Hodsgon

Mae'r Corff Llywodraethu'n yn gweithio gyda'r staff a'r Awdurdod Lleol i gynorthwyo'r ysgol i ddarparu'r addysg orau bosibl ar gyfer yr holl blant.


ENW
SWYDDOGAETH A
CHATEGORI
DYDDIAD CYCHWYN
Hyd tymor llywodraethwyr yw 4 blynedd
 
 
Annwen Mary Hughes
Pennaeth
 
Mr John Hughes
Cyfetholedig Cymunedol
01/10/2018
Mrs Ceri Hughes
Rhieni
01/10/2018
Mrs Catrin Jones
Rhieni
27/11/2019
Mrs Theresa Hodgson
Cadeirydd, Cymunedol
21/03/2017
William Jones
Cyngor Cymuned
11/04/2019
Cynghorydd Peter Read
Awdurdod Addysg
01/09/2017

 

Enw a chyfeiriad y Cadeirydd -
Mrs Theresa Hodgson, d/o Ysgol Abererch, Pwllheli, Gwynedd.
 
 
Enw a chyfeiriad y Clerc -
Caren Thomas, Yr Aelwyd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd.
carenwthomas@gwynedd.gov.uk