Llywodraethwyr

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR: Mr Richard Glyn Roberts

Mae'r Corff Llywodraethu'n yn gweithio gyda'r staff a'r Awdurdod Lleol i gynorthwyo'r ysgol i ddarparu'r addysg orau bosibl ar gyfer yr holl blant.


ENW
SWYDDOGAETH A
CHATEGORI
DYDDIAD CYCHWYN
Hyd tymor llywodraethwyr
yw 4 mlynedd
 
 
Annwen Mary Hughes
Pennaeth
 
Dr Richard Glyn Roberts
Cadeirydd, Rhieni
Miss Rowenna Jones
Rhieni
16/11/2011
Mr John Hughes
Is – Gadeirydd, Cymunedol
18/11/2014
Mrs Dorothy Howarth
Rhieni
20/3/2013
William Jones
Cyngor Cymuned
14/3/2011
Cynghorydd Peter Read
Awdurdod Addysg
1/9/2012
Parch. W. Bryn Williams
Awdurdod Addysg
1/9/2012
Rebecca Ogilvy
Athrawon
25/9/2013
Anne Hughes
Staff Ategol
5/11/2011
Mrs Gillian Poole
Rhieni
10/05/2014

 

Enw a chyfeiriad y clerc -
Caren Thomas, Yr Aelwyd, 7 Cae Capel Estate, Chwilog
 
 
Enw a chyfeiriad y Cadeirydd -
Mr Richard Glyn Roberts, Sgubor Feilyr, Abererch, Pwllheli