Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mrs Annwen Hughes
Rhif Ffôn: (01758) 613441
E-bost: Annwenhughes@gwynedd.gov.uk

Cyfeiriad:
Ysgol Abererch,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6YU