Cymraeg - English

Noddwyr

Diolchwn yn fawr iawn i'n holl Noddwyr.
Diolch am eu cefnogi, a cofiwch adael iddynt wybod eich bod wedi cael eu manylion ar ein gwefan!

Os yr hoffech noddi gwefan Ysgol Abererch yna cysylltwch os gwelwch yn dda.

cuisine to go

Euron Jones Photography
E-bost: mail@euronjonesphotography.com
Gwefan: www.jejonesphotography.co.uk
Ffôn: 01758 612238 / 07879401765

   
home bargains

Diolch i gwmni Home Bargains am fabwysiadu ein hysgol!
Rydym wedi derbyn llond trol o deganau a nwyddau ganddynt. Diolch yn fawr!

   
cuisine to go


Cuisine to GO

Cyfeiriad: 9 Penlan Street & 4 Market Square, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5DH
Ffôn: 01758 612100

   
wernol

Wernol Caravan Park
Cyfeiriad: Chwilog Fawr, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SW
E-bost:catherine@wernol.co.uk
Gwefan: www.wernol.co.uk
Ffôn: 01766 810506

   
cestyll cim

Cestyll Cim Castles
Cyfeiriad:16 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd.
Ffôn: 07879615950

   

Caelloi Motors
Cyfeiriad
:Unit 17 Glan-y-Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
E-bost:tours@caelloi.co.uk
Gwefan: www.caelloi.co.uk
Ffôn: 01758 612719
Facs: 01758 612335

   

Spar
Cyfeiriad: Y Maes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YN
Gwefan: www.spar-pwllheli.co.uk
Ffôn01758 612993
Facs: 01758 701217

   
logo glasfryn park

Glasfryn Activity Parc & Bowling Centre
Cyfeiriad
: Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PG
E-bost:info@glasfryn.co.uk
Gwefan: www.glasfryn.co.uk
Ffôn: 01766 810202

   
nbm

NBM Tree and Garden
Cyfeiriad:5 Maes Glas, Llanaelhaearn, Caernarfon, LL54 5AR
E-bost: nbmtree@hotmail.com
Gwefan:: www.nbm-treeandgarden.co.uk
Ffôn: 01758 750 316 or 07828 943 962

   
bamboo house

BAMBOO HOUSE RESTAURANT AND TAKE AWAY
Cyfeiriad: 1-2 Llys Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE
Ffôn: Restaurant - 01758 613333 Take Away- 01758 613583

   
caren's bookeeping

Caren's Bookkeeping Services
Cyfeiriad: Yr Aelwyd , 7 Cae Capel Estate, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TE
E-bost: carensbookkeeping@btinternet.com
Ffôn: 01766810096 or 07881922937

   

Abererch Sands
Cyfeiriad: Abererch Sands, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PJ
E-bost: enquiries@abererch-sands.co.uk
Gwefan: www.abererch-sands.co.uk
Ffôn: 01758 612 327

   

Spick N Span Services
Cyfeiriad: Unit 10, Glan-y-Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
E-bost: enquiries@spicknspanservices.co.uk
Gwefan: www.spicknspanservices.co.uk
Ffôn: (01758) 614 200 or 07881 922 938

   

Dafydd Hardy
Cyfeiriad: Bangor/ Caernarfon/ Llangefni/ Holyhead/ Menai Bridge.
E-bost:bangor@dafyddhardy.co.uk caernarfon@dafyddhardy.co.uk llangefni@dafyddhardy.co.uk
holyhead@dafyddhardy.co.uk menaibridge@dafyddhardy.co.uk
Gwefan:www.dafyddhardy.co.uk
Ffôn: Bangor (01248 371 212) / Caernarfon (01286 677 774) / Llangefni (01248 723 322) /
Holyhead (01407 766 828) / Menai Bridge (01248 711 999)

   

Llyn Joinery
Cyfeiriad: Llŷn Joinery, 1 Fron Oleu, Caernarfon Road, Pwllheli, Gwynedd LL53 5LN
E-bost: info@llynjoinery.com
Gwefan: www.llynjoinery.com
Ffôn: (01758) 701 698

   

Roberts Fruits
Cyfeiriad
:Bryngolas, Plas Gwyn Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TU
E-bost:
IGRobertsandson@aol.com
Ffôn
: 01758 701 293

   

Q Williams Construction Ltd.
Cyfeiriad
: Felin Builder's Yard, Abererch, Pwllheli, LL53 6AX
E-bost: qwc@btconnect.com
Gwefan: qwc.org.uk
Ffôn: 01758 701907

 

Bookmark and Share