Plant

Croeso i Adran y Plant

Mae Ysgol Abererch yn ysgol hapus a phrysur!

Cewch weld lluniau ein digwyddiadau a gweithgareddau yn yr Albwm - cliciwch ar y ddolen ar y dde.

 

 

 

logo national trust

 

Cliciwch yma am 50 o bethau i wneud cyn yr ydych yn 11¾!

 

 

 

 

 

llinell

 

aderyn

 

Rydym ni wedi bod yn dysgu adnabod adar yn y clwb natur. 

 

Pwy sydd yn gallu enwi rhain i gyd?

 

 


Un après-midi de plaisir dans Ysgol Abererch!
eisteddfod ffug

llinell

french

Daeth Monsieur Bernard Sautin draw gyda myfyrwyr o'r Coleg i gynnal prynhawn o weithgareddau Ffrangeg. Chwaraewyd gemau gan siarad Ffrangeg. Diolch i Elin, Mali a Ben o'r Coleg.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

BLOG BOB

Dydd Iau, Rhagfyr 5ed   
Www!! Dwi wedi gweld Harvie, Tai ac Alex Dunne nos Fawrth. Mae Anti Sian wedi bod yn y siop dydd Mercher hefyd yn chwilio am baent, yda chi’n ail-addurno Anti Sian?!

llinell

Dydd Mawrth, Rhagfyr 3ydd                                              

bob bob a ffrind

Rydw i wedi setlo yn gret yn fy nghartref newydd. Rydw i’n gweld pob dim o’r ffenast ‘ma! Dw i wedi gwneud ffrind newydd yn barod. Dyma hi. Mae ‘na lot o bobl yn pasio ac yn stopio i edrych arnaf i…


llinell

dyn eira

 

Dydd Llun, Rhagfyr yr 2ail                                  

Roeddwn i reit nyrfys pan welish i’r fan yn bagio lawr at yr ysgol.  Dwi di mwynhau cael fy ngwneud.  Diolch blant Abererch.  Beca a Kara – fydd y  sgarff ma yn gret i gadw ngwddw i yn gynnes.  Os gewch chi amser newch chi fenyg i mi plis?  Mae mysedd i’n oer! Edrych mlaen i weld lle fydd fy nghartref newydd i...

 

 

 GEIRIAU

 

   
Prysur, prysur, prysur Cân y Cardiau Mynd i Fethlehem
     
Cân y Postman Dim lle yn y llety Cân y Doethion
     
Cân y Bugeiliaid Cân y Bugeiliaid 2  
     
Penblwydd Pwy Cytgan Penblwydd Pwy  
     

 

SAIN

 

 
Prysur, prysur, prysur  
 
 
Cân y Postman  
 
 
Cân y Bugeiliaid  
 
 
Cân y Cardiau  
 
 
Cân y Doethion    
 
 
Mynd i Fethlehem    
 
 
Dim lle yn y llety    
 
 
Penblwydd Pwy