Pwy di Pwy

Mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Eleni, mae 3 dosbarth llawn amser ac un rhan amser yn yr ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Abererch:

Pennaeth ac Athrawes Bl 3 a 4 Mrs Annwen Hughes
Athrawes cyfnod syflaen (Rhan Amser 4diwrnod) Miss Eleri Williams
Athrawes cyfnod syflaen (Rhan Amser 1 diwrnod) Mrs Lowri Jones
Athrawes CA2 - Bl 5 -6 Mrs Rebecca Lewis
Uwch Gymhorthydd llawn amser Cyfnod Sylfaen Mrs Ann Parry
Cymhorthydd rhan-amser Cyfnod Sylfaen Mrs Sian Lloyd Roberts
Cymorthyddion Un i Un Miss Cara Jones
Mrs Bethan Atkinson
Miss Cain Lois Dafydd
Athrawes rhan-amser / Cydlynydd Anghenion Arbennig Mrs Sian Teleri Hughes
Ysgrifennyddes Miss Caren Thomas
Cogyddes Mrs Eleri Roberts
Gofalwraig Ms Brenda Jones

 

Rydym ni yn Ysgol Abererch yn ymfalchio yn y cysylltiadau sydd gennym gyda cholegau, ysgolion a sefydliadau hyfforddi eraill. Felly , o dro i dro bydd wynebau newydd yn ymddangos yn rhai o'r dosbarthiadau a bydd eich plentyn yn sôn am rywun gwahanol adref! Gallwch wybod mwy am yr ymwelwyr hyn yma.

Mae systemau a chanllawiau diogelu plant cadarn yn eu lle i sicrhau fod pob myfyriwr yn cael eu gwirio yn ofalus cyn cael treulio cyfnod yn yr ysgol.

Enw
Coleg/Mudiad
Cwrs
Dyddiau
Dosbarth
Mrs Gillian Poole
Cam wrth gam
Hyfforddiant Lefel 2
Dydd Mawrth, Iau a Gwener
Miss Lora Harris
Coleg Meirion Dwyfor
     
Enw
Coleg/Mudiad
Cwrs
Dyddiau
Dosbarth
Ilan Williams
Coleg Prifysgol Bangor
Astudiaethau Plentyndod Cynnar
Dydd Mawrth
Miss Ogilvy
Wendy Owen
Cam wrth gam
Hyfforddiant Lefel 2
Dydd Llun, Mercher a bore Gwener
Mrs Jones
Eiri Williams
Coleg Meirion Dwyfor
Astudiaethau Plentyndod Cynnar
Dydd Iau a Gwener
Mrs Jones
Jack Hughes
Hampton School For Boys, Llundain
Profiad gwaith
I’w gadarnhau
Pob dosbarth
Alaw Llewelyn
Coleg Meirion Dwyfor
Bac
Clybiau nos Fercher
Pob dosbarth
Sioned Medi Jones
Ysgol Botwnnog
Profiad gwaith
Gorffennaf 1-4
Pob dosbarth
Nel Bere
Coleg Meirion Dwyfor
Profiad gwaith
Pnawn Mercher
Cyfnod Sylfaen