Rhieni

llawlyfr

Croeso i Adran y Rhieni
Mae Ysgol Abererch yn ysgol sy'n credu bod partneriaeth hapus ac agored rhwng yr ysgol a'r cartref yn holl bwysig. Dim ond wrth i'r cartref a'r ysgol gyd-weithio y gallwn helpu pob plentyn i wneud y gorau o'i alluoedd a'i adnoddau. Mae y gwybodaeth sydd yn y Llawlyfr ar gael ar dudalennau y wefan, ond os yr ydych eisiau copi i lawrlwytho yna cliciwch yma

MYNEDIAD I'R YSGOL
Gallwch wneud cais ar lein- cliciwch yma
Ymholiadau: 01286 679904 Mr Owain Dewi Hughes

Profion Cenedlaethol Mai 3ydd -10fed
Cliciwch yma i gael y daflen amser
poster

 

gwybodaeth i rieni

Cliciwch yma i weld ein Themau

Dyma'r adnoddau y soniwyd amdanynt yn y cyflwyniad i rieni gan Siwan Tecwyn ar 3/10/15.

Helpu Fy Mhlentyn Adref - cliciwch yma

Gwefannau Defnyddiol Mathemateg - cliciwch yma

Rhifedd Blwyddyn 2 - cliciwch yma

Rhifedd Blwyddyn 3 - cliciwch yma

Rhifedd Blwyddyn 4 - cliciwch yma

Rhifedd Blwyddyn 5 - cliciwch yma

Rhifedd Blwyddyn 6 - cliciwch yma

 

FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD
GWYBODAETH I RIENI - cliciwch yma

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

Helpu eich plentyn - adio - cliciwch yma

Helpu eich plentyn - tynnu - cliciwch yma

Helpu eich plentyn - lluosi - cliciwch yma

Helpu eich plentyn - rhannu - cliciwch yma

Y Fframwaith Rhifedd - cliciwch yma

 

Mawrth 2014 - Diwrnod y Llyfr - cliciwch yma
Mawrth 2014 - Llwyddiant yng ngwobreuon mentro Troopers - cliciwch yma
Mawrth 2014 - Llwyddiant y Criw Mentrus - cliciwch yma
Mawrth 2014 - Llwyddiant y Criw Mentrus - cliciwch yma
Gorffennaf 2013 - Cambrian News - Diogelwch ar y tren - cliciwch yma
Mehefin 2013 Cambrian News - Prosiect Diogelwch y Trenau - cliciwch yma
Mehefin 2013 Cambrian News - Lansio gwefan a ymweliad Techniquest - cliciwch yma
16:04:13 Cambrian News - Hyfforddiant ar i-pads - cliciwch yma
21:03:13 Caernarfon and Denbigh Herald - Comic Relief - cliciwch yma
19:03:13 Diwrnod y Llyfr - cliciwch yma
14:03:13 Caernarfon and Denbigh Herald - Lansio Gwefan Ysgol Abererch - cliciwch yma
05.03:13 Daily Post - Dydd Gŵyl Dewi Sant - cliciwch yma
28:02:13 Daily Post - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant
- cliciwch yma

2014

batris

MENTER BUSNES BLWYDDYN 1 A 2Bydd smwddis ar werth ar fore Dydd Gwener. 30c am botel fach.

plant


Cliciwch yma
i weld yr hysbyseb