Siarter Iaith

GWELEDIGAETH YSGOL ABERERCH
Ein nôd yw y bydd bob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith,diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

 

Llwyddodd yr ysgol I dderbyn achrediad aur yn hydref 2017 ac rydym yn awr yn gweithio I gynnal y safon.

Cliciwch yma i weld lluniau o'r seremoni wobreuo a gynhaliwyd yn Ysgol Glan y Môr.

EIN NODAU AT Y WOBR ARIAN:

2017

Wythnos Cymru Cŵl Ebrill 22-25fed

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

2016

Wythnos Cymru Cŵl Ebrill 11-15ed

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

2015

Gweithgareddau Wythnos Cymru Cŵl - cliciwch yma

Eisteddfod ysgol - Testunau gwaith cartref - cliciwch yma

Lle yng Nghymru? - cwis i'r teulu - cliciwch yma

Lle yng Nghymru? - ATEBION - cliciwch yma

llinell

2014

Lansio Siarter Iaith Gwynedd

Cliciwch yma i weld beth sydd yn digwydd yn Ysgol Abererch!

llinell

Canlyniadau Cystadleuaeth Idiomau:

Siarad pymtheg y dwsin Siarad drwy dy het Dros ei ben a'i glustiau
     
Llyncu Mul Dim siw na miw Rhoi ffidil yn y to

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Wythnos Cymru Cŵl

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

eisteddfod ffug

Cliciwch yma am ganlyniadau'r Ffug Eisteddfod a gynhaliwyd ar Fawrth 27 2014

 

Ymarfer Siarad Cymraeg

anti jo gyda'r plant Mae Anti Jo o gwmni Asda yn dod atom unwaith yr wythnos i'n helpu yn ystod y grwpiau dechrau da.

Mae Anti Jo yn mynd i gael gwersi i ddysgu siarad Cymraeg dwywaith yr wythnos ac mae yn cael ymarfer siarad Cymraeg gyda ni! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

DOBARTH CYFNOD SYLFAEN

 

yn wên o glust i glust

gwenu

 

 

DOSBARTH CYFNOD ALLWEDDOL 2

 

dros ei ben a'i glustiau

llun rhywun mewn cariada'i wynt yn ei ddwrn

gwynt mewn dwrn llun plentyn

 

 

poster

 

ISIO GWELLA EICH CYMRAEG YN 2015? - cliciwch yma

 llinell

Barod am sialens yn 2014?
Dysgu a gwella eich Cymraeg - Coleg Meirion - Dwyfor - cliciwch yma

llinell

penwythnos antur

Glan-llyn - Cwrs Teulu / Cwrs Cymraeg i Deuluoedd

Cyfle yw hwn i ddod i Lan-llyn ar Gyrsiau Teulu, ond eleni am y tro cyntaf erioed bydd cyfle yn ystod cwrs hanner tymor yr hydref, i rieni sydd yn dysgu Cymraeg gael gwersi Cymraeg gan diwtoriaid yn ogystal a mwynhau yr amrywiaeth o weithgareddau sydd gan y gwersyll i’w gynnig - cliciwch yma

Mwy o wybodaeth am gyrsiau eraill - cliciwch yma

 

llinell

poster

 

CYFLE GWYCH I CHI DDYSGU CYMRAEG! - cliciwch yma

 

 

 

llinell


Mwy o wybodaeth ar y linciau hyn-
www.mentrauiaith-gogledd.com/gwynedd/prosiectau.html
www.gllm.ac.uk

GWERSI CYMRAEG I RIENI A CHYFEILLION YR YSGOL
Trefnir gan Adran Cymraeg i Oedolion Grwp Llandrillo Menai
Neuadd Abererch- Tachwedd 4ydd am 5 wythnos-8:45-10:45 am- £11

Cynllun gweithredu Ysgol Abererch - cliciwch yma