Tymhorau

DYDDIADAU TYMOR YSGOL A GWYLIAU 2018 - 2019

Tymor:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Haf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019
 
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

 

Gwyliau:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 Hanner Tymor
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 Gwyliau Nadolig
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 Hanner Tymor
15 - 26 Ebrill 2019 Gwyliau Pasg
6 Mai 2019 Calan Mai
27 - 31 Mai 2019 Hanner Tymor
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 Gwyliau'r haf
 
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.