Ysgol Iach

plantMae Ysgol Abererch wedi ymrwymo a Chynllun ysgolion iach Gwynedd ac wedi derbyn Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru. Mae'r cynllun yn galluogi?r ysgol i gyfrannu?n bositif tuag at iechyd a lles y disgyblion, athrawon a?r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy?n hyrwyddo iechyd.

Mae ysgol Iach yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy?r canlynol:
- Y Cwricwlwm Cenedlaethol/gweithgareddau?r Cyfnod Sylfaen
- Y Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol
- Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisioes rhwng y cartref , y gymuned ac asiantaethau arbennigol eraill.

Datblygiad Personol a Pherthnasoedd Gwybodaeth i Rieni - cliciwch yma

 

Teithiau Iach Sustrans

poster

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn fenter gyffrous ar gyfer ysgolion sy'n dymuno gweld mwy o'u disgyblion yn dewis taith egnïol ac iach i'r ysgol. Mae cynyddu nifer y plant sy'n cerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol yn rheolaidd yn cynnig nifer o fanteision - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i chwyddo y poster.

Gwefan: www.sustrans.org.uk

llinell

Clwb Beicio Dwyfor

poster

Hyfforddiant di-draffig, beicio mynydd, beicio ffordd, reidiau teuluoedd, rasio, a mwy! Sesiynau hyfforddi pob Nos Iau 6:15-7:15, Parc Glas-fryn, Y Ffor. Oedran 7+ Grwpiau dechreuwyr a reidwyr profiadol. Beiciau lôn ar gael i’w menthyg. Sesiwn cyntaf am ddim yna £3 y sesiwn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i fynd i tudalen Facebook Clwb Beicio Dwyfor

Dewis Dwr Dewis Dŵr - Arweiniad ar Ddŵr mewn Ysgolion - cliciwch yma

 

 

TAFLEN LLAU PEN Taflen Ffeithiau Llau Pen - cliciwch yma

 

 

TAFLEN BOCYS BWYD IACH Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach - cliciwch yma

 

 

Cliciwch yma i weld y ddogfen

Polisi Presenoldeb Ysgol Abererch - cliciwch yma

MAE BOB DIWRNOD YN CYFRIF!
Ein targed presenoldeb ydi 96%.

Presenoldeb 2019/20 oedd 90.71%