Ysgol Masnach Deg

masnach degMae Ysgol Abererch wedi ennill y Statws o Ysgol Fasnach Deg. Golyga hyn fod yr ysgol yn cefnogi, yn hyrwyddo ac yn defnyddio cynyrch Masnach Deg pan yn bosibl. Gellir gweld copi llawn o'r polisi yn yr ysgol.

masnach deg masnach deg  

tystysgrif masnach deg